תקנון האתר

 

הגעתם לאתר סניטק מוצרי אמבטיה בע"מ הפועל בדומיין sanitec.co.il ואשר בבעלות ובתפעול של חברת סניטק מוצרי אמבטיה בע"מ (להלן: "סניטק").

התקנון נרשם בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לשני המינים.

 

כללי

השימוש ו/או העיון ו/או הצפייה באתר האינטרנט, בתכניו, במידע, בחומרים המפורסמים בו, ניתנים לך בכפוף להסכמתך לכל התנאים המפורטים להלן; 

אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה לפני תחילת שימוש כלשהו באתר ו/או בתכני האתר ו/או במידע, בקטלוג ובחומרים המפורסמים בו.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בתכני האתר ו/או במידע המפורסם באתר, לכל מטרה שהיא.

השימוש ו/או הכניסה ו/או הצפייה ו/או העיון באתר, בתכנים, במידע, בחומרים, כולם או חלקם, המסופקים עבורך באתר,  מהווים את הסכמתך לתנאי שימוש אלו ואתה מצופה לפעול בהתאם להם.

 

סניטק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, להוסיף, לשנות או להשמיט מתנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך במסירת הודעת התראה מכל סוג שהוא. 

שימוש ו/או הביקור ו/או העיון ו/או הצפייה באתר ו/או בתכניו, במידע, בחומרים המפורסמים בו, לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים על ידי סניטק, מהווים את הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים והתחייבותך לפעול בהתאם להם.

תנאי שימוש אלו נכתבו בלשון זכר, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד. 

 

אתר האינטרנט של סניטק מכיל מידע על מוצרי החברה, תמונות ומפרטים, שנועדו לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם על ידך, ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של סניטק הינו אסור!

כל המאמרים, התכנים והחומרים המופיעים באתר נכתבו על דעת החברה, אך עשויים להשתנות לעיתים, לכן יתכן שחלו בהם טעויות ואף אינם מעודכנים ואין להסתמך עליהם. 

 

כל שימוש או הסתמכות על המאמרים, המידע והחומרים המוצגים באתר – הם באחריות הבלעדית של המשתמש ומהווים ויתור על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי סניטק ו/או מי מטעמם.

באתר, ו/או במסגרת תכניו, ייתכן ויופיעו קישורים לאתרי אינטרנט ו/או מקורות החיצוניים לאתר אינטרנט זה. סניטק אינה מתחייבת כי הקישורים יובילו לאתרי אינטרנט ומקורות חיצוניים פעילים ותקינים וסניטק תהא רשאית להוסיף או להחסיר מקישורים אלו (כולם או חלקם). 

כמו כן, בכל הנוגע לקישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים ו/או מקורות חיצוניים, אשר אינם מתפועלים ע"י סניטק, סניטק לא תהיה אחראית להם, לתכנים או למידע המפורסם בהם וכן לא תהיה אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות שלהם או לתנאי השימוש בהם. 

עצם הימצאות הקישורים באתר אינטרנט זה אינם מהווים המלצה או אישור מצד סניטק לעצם קיומם של אתרי אינטרנט חיצוניים או מקורות אלו, תכניהם, מהימנותם, אמינותם ודיוקם, וכל שימוש או הסתמכות על אתרי אינטרנט או מקורות חיצוניים אלו, המידע המפורסם בהם,תכניהם ומדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלהם, וכל דבר הנוגע להם – הוא באחריותו הבלעדית של הגולש!

 

זכויות קניין רוחני

כל התכנים, המידע והחומרים באתר אינטרנט זה – הם תכנים אשר נכתבו ע"י חברת סניטק ולה מלוא זכויות היוצרים בתכנים אלו. זכויות היוצרים במרבית התמונות המופיעות באתר הינן בבעלותה של סניטק והשימוש בהן יעשה באישורה בלעדי של סניטק.

חל איסור על המשתמש באתר, בכל אופן שהוא, להעתיק מהאתר, לאחסן בכל מדיה, לשכפל, לפרסם, להפיץ, ליצור עותקים, לשדר, למחוק, להציג, לבצע, ליצור פעולות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע, התכנים, המאמרים או החומרים הכלולים באתר אינטרנט זה.שימוש כלשהו במידע או חומרים הנמצאים תחת זכויות היוצרים יעשה על ידי קבלת הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של המשרד ובהתאם לתנאים שהוגדרו על ידי חברת סניטק. 

כמו כן, התכנים, המידע, החומרים והמאמרים המפורסמים באתר הינם לשימוש פרטי בלבד (מובאים כפי שהם מבלי שלסניטק ו/או למי מטעמה תהא אחריות כלשהי בגינם) ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי כלשהו, אלא אם ניתן אישור מפורש לכך.

 

אחריות מוגבלת

אתר אינטרנט זה (ולרבות תכני האתר, המידע, המסמכים, המאמרים והחומרים המפורסמים בו), מובא לציבור כמות שהוא. 

חברת סניטק מוצרי אמבטיה בע"מ ו/או מי מטעמם, אינם אחראים לאי דיוקים, סתירות, טעויות, שיבושים, השמטות מידע או להתאמת המידע/תכניו/החומרים בו למטרה מסוימת או לצרכי גולש מסוים. 

חברת סניטק ומי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי בנוגע לתכני אתר אינטרנט זה, המידע, המסמכים, המאמרים והחומרים המפורסמים בו.

 

עוגיות - COOKIES

האתר עושה שימוש בקבצי עוגיות (COOKIES - קובץ מחשב שנועד לזהותכם) של צדדים שלישיים  (Google, Facebook  ואחרים)- וזאת על מנת ליידע את המשרד אודות התנועה באתר, על מנת להקל עליכם את הגלישה באתר, לשם ביצוע מיטוב (אופטימיזציה) של דפי אינטרנט המוצגים באתר, כדי לזהותכם כגולשי האתר לצרכי פרסום ו/או שיווק וכן על מנת להציג לכם ו/או להפנות אליכם מודעות, מידע ומסמכים (באתר ו/או מחוץ לאתר ברחבי רשת האינטרנט) על סמך ביקוריכם הקודמים באתר.

 

במידה ואינכם מעוניינים בכך, נא בטלו בדפדפן בו אתם משתמשים להצפייה/הגלישה באתר, את האפשרות להפעלת Cookies.

סניטק מוצרי אמבטיה

סניטק מוצרי אמבטיה בע"מ